ต่อประกัน Lenovo ดูขนาดใหญ่กว่า

ต่อประกัน Lenovo

Part Number : EXT-LENOVO

สินค้าใหม่

Lenovo Extend Warranty  การขยายประกันมาตรฐาน NBD    

รายละเอียดเพิ่มเติม

10 รายการ

฿ 2,500 รวมภาษีแล้ว

KBANK Smart Pay
KBANK Smart Pay

ข้อมูลสินค้า

ModelLenovo Extended Warranty
วันที่อัพเดท24 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

Lenovo Extended Warranty  การขยายประกั นมาตรฐาน NBD    

บริษัท ควิดแลบ จำกัด ขอเสนอบริการ การให้บริการต่อประกันมาตรฐาน NBD (Next Business Day) ในรูปแบบซ่อมเครื่องนอกสถานที่ (On-site service) สำหรับผลิตภัณฑ์ Lenovo  ซึ่งท่านสามารถเลือกต่อประกันได้ 2 รูปแบบ
 

แบบที่ 1: การต่อประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังอยู่ในระยะรับประกันกับทางบริษัท Lenovo

 

แบบที่ 2 : การต่อประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากหมดระยะรับประกันกับทางบริษัท Lenovo แล้ว (ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท Lenovo )

 

การบริการซ่อมเครื่องนอกสถานที่ในวันทำการถัดไป (On Site Service - Next Business Day - NBD)

          ลูกค้าสามารถรับการบริการได้โดย โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ Lenovo Care Center  ได้ที่ https://pcsupport.lenovo.com/th/th/warranty-lookup#/  ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนัดหมายวันและเวลารับบริการในวันทำการถัดไป โดยเงื่อนไขของการรับประกันจะครอบคลุมสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เสียหายจากปัญหาการใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากผู้ใช้งานผิดเงื่อนไข เช่น เครื่องตกหล่น จะอยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ

การตรวจสอบระยะเวลารับประกัน (Check Warranty)

ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันคงเหลือได้จากเวปไซด์ของบริษัท HP ได้ที่ : https://pcsupport.lenovo.com/th/th/warranty-lookup#/

โดยระบุ Service Tag ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบ

ราคาสำหรับการต่อประกันเบื้องต้น  (Price List)

ตารางราคาสำหรับการต่อระยะเวลาประกันเบื้องต้น แบ่งตามรูปแบบคอมพิวเตอร์ และรุ่น (model) สามารถดูได้จากรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อขอรายละเอียดได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. เบอร์โทรศัพท์ : คุณอ้น หมายเลข 02-013-4322  (จ-ศ. 9.00 - 17.00น.)

  1.  Line: 0807749588

3. Facebook: QuidLab Co. Ltd.

 

ขั้นตอนในการต่อประกัน

1. ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความสนใจในการต่อประกัน

ในกรณี เครื่องหมดประกันแล้ว ลูกค้าต้องการส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตามวิธีการดังนี้ Link : https://pcsupport.lenovo.com/th/th/warranty-lookup#/

2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และส่งใบเสนอราคาภายใน 2 วันทำการ

3. ลูกค้าโอนเงินชำระค่าบริการ พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่

4. ภายใน 7 วันทำการ หลังการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยัน และแจ้งหลักฐานการต่อประกันเรียบร้อยแล้ว

หลังจากต่อประกันเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการซ่อมOnsite ได้ที่เบอร์ Call Center โดยแจ้งหมายเลข Sale Order เพื่อรับบริการ

หมายเหตุ การตรวจสอบระยะเวลารับประกันต่อบนเวปไซด์ของ Lenovo ท่านสามารถตรวจสอบได้ประมาณ 2 อาทิตย์ หลังจากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่